Definice DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je nejjednodušší pracovní poměr, který lze uzavřít. Musí být uzavřena písemně a nesmí být sjednána na více než 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

V dohodě musí být uvedena pracovní doba, vymezení vykonávané práce a předpokládaný rozsah práce.

Pokud si zaměstnanec přes dohodu o provedení práce vydělá více než 10000 Kč měsíčně, musí své příjmy přiznat finančnímu úřadu, zaplatit sociální pojištění (SSZ) a zdravotní pojištění (zdravotní pojišťovně).