‹‹‹

Administrativní pracovník

Obor: Administrativa
Asistentka›››

Co dělá administrativní pracovník

Náplní práce administrativního pracovníka je především provádět pomocné administrativní a kancelářské činnosti.

Náplň práce

  • vkládání dat do počítače
  • získávání a třídění potřebných dat
  • práce s databázovými programy
  • evidence a vyřizování korespondence
  • obsluha kopírovacích strojů
  • organizování návštěv, schůzek a porad
  • plnění operativních úkolů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, telefon, kopírka a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Pracovník by měl být administrativně zručný, znát pravidla pravopisu. Dále by měl být soustředěný, spolehlivý a přesný.
‹‹‹

Administrativní pracovník

Obor: Administrativa
Asistentka›››