‹‹‹Webmaster

Advokát

Obor: Justice, právo, legislativa
Advokátní a notářský koncipient›››

Co dělá advokát

Advokát či právník má za úkol zastupovat své klienty před soudy a jinými orgány v právním řízení. Obhajuje klienty a hájí jejich zájmy

Náplň práce

  • poskytování právního poradenství
  • zpracování právních rozborů
  • analýza právních problémů
  • sestavování dopisů a prohlášení
  • vedení jednání jménem klienta
  • obhajování klienta

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří mluvené slovo, výpočetní technika, telefon a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Advokát by měl být člověk analytický, logicky myslící, pečlivý a komunikativní. Musí se jednat o absolventa právnické fakulty některé vysoké školy. Advokát by měl vystupovat kultivovaně a znát platné zákony a příslušné předpisy.
‹‹‹Webmaster

Advokát

Obor: Justice, právo, legislativa
Advokátní a notářský koncipient›››