Co dělá anesteziolog

Úkolem anesteziologa je provádět předoperační vyšetření, samotnou anestezii pacienta a pooperační péči ve spolupráci s lékařem a sestrou.

Náplň práce

  • zjišťování stavu pacienta
  • provádění anestezie
  • dohled při operaci
  • spolupráce při pooperační péči

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří lékařské nástroje a pomůcky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Anesteziolog musí být vnímavý a pečlivý člověk s analytickým myšlením. Dále musí být schopen týmové práce a zvládání krizových a zátěžových situací.