‹‹‹Kaskadér

Antropolog

Obor: Věda a výzkum
Asanátor›››

Co dělá antropolog

Fyzický antropolog ve své práci zkoumá člověka, jeho tělo, vývoj a genetiku.

Náplň práce

  • studium odborných zdrojů a vědeckých poznatků
  • zkoumání dědičných vlastností a genetiky
  • studium lidských ras
  • zkoumání archeologických nálezů
  • chronologické zařazení a popis nálezů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří specializované vybavení, diagnostická a laboratorní zařízení, výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Antropolog je člověk s vysokoškolským vzděláním zacíleným na antropologii. Antropolog musí být schopný analytického myšlení, týmové práce. Dále musí být pečlivý, samostatný a s kritickým pohledem.
‹‹‹Kaskadér

Antropolog

Obor: Věda a výzkum
Asanátor›››