Co dělá auditor

Úkolem auditora je ověřovat firemní účetnictví a stanovených procedur v podniku. Kontroluje funkcionalitu managementu kvality ve firmě či jiné organizaci.

Náplň práce

  • sledování stanovených předpisů
  • sledování interních pravidel a procesů
  • kontrola účtů a účetnictví či daňové evidence
  • komunikace s auditovanou organizací
  • kontrola účinnosti přijatých opatření
  • kontrola finančních výkazů organizace

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, dokumenty a administrativní pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Auditor by měl být schopný orientace v informacích, systematického a pečlivého přístupu k práci, dále by se mělo jednat o člověka se smyslem pro detail a zodpovědnost. Jedná se o vysokoškolsky vzdělaného člověka v oboru ekonomie nebo účetnictví.