‹‹‹Agronom

Biolog

Obor: Zemědělství, lesnictví
Chovatel zvířat›››

Co dělá biolog

Biolog či mikrobiolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí specializovaný výzkum živých organismů, jejich struktury a vzájemných vztahů.

Náplň práce

  • zkoumání chemických biologických dějů
  • provádění pozorování
  • provádění terénního výzkumu
  • analýza životního prostředí
  • zkoumání vztahu organismu k životnímu prostředí a okolí
  • vypracovávání vědeckých zpráv a analýz
  • studium stavu, zdraví a nemocí organismů
  • odborná publikační činnost
  • určování diagnózy nemocných organismů
  • samostatné vedení výzkumu

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří laboratorní zařízení, měřící technika, chemické látky, pracovní dokumentace, výpočetní technika a odborná literatura.

Osobnostní vlastnosti

Biolog musí být člověk s komplexním myšlením a koncepčním přístupem. Mělo by se jednat o člověka samostatného a pečlivého. Vyžadováno je vysokoškolské vzdělání magisterské či doktorské úrovně v oboru biologie, mikrobiologie či biotechnologie.
‹‹‹Agronom

Biolog

Obor: Zemědělství, lesnictví
Chovatel zvířat›››
Související pracovní poziceBiologEkologBiologEkolog