‹‹‹Copywriter

Dtp operátor

Obor: Media, reklama, PR
Designer›››

Co dělá dtp operátor

DTP operátor, Desktop Publishing Operator či sazeč má ve své práci na starost zpracování grafických a textových návrhů pomocí počítačových programů. Vytváří podklady tiskovou formu a tisk.

Náplň práce

  • spolupráce se zákazníkem
  • provádění grafických úprav
  • provádění úprav textu pro tisk
  • zalamování reklamních materiálů
  • finalizování grafických návrhů
  • příprava grafických podkladů pro tisk

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří specializované grafické programy, výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

DTP operátor by měl být kreativní, pečlivý, s tvůrčím přístupem a komunikačními dovednostmi.
‹‹‹Copywriter

Dtp operátor

Obor: Media, reklama, PR
Designer›››