Co dělá editor

Editor má ve své práci za úkol kontrolu a redigaci zveřejňovaných textů, časopisů, novin a jiných periodik.

Náplň práce

  • koordinace redaktorů
  • sestavování vzhledu a koncepce média
  • zodpovědnost za publikované materiály
  • sepisování úvodníků
  • ověřování zdrojů informací
  • vyhledávání a posuzování témat ke zpracování

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří výpočetní technika a komunikační prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Editor by měl být člověk s řídícími a organizačními schopnostmi, kreativní, samostatný, tvůrčí, aktivní a důsledný, schopný řešit konflikty a objevovat souvislosti.