‹‹‹Dělník

Ekolog

Obor: Zemědělství, lesnictví
Geodet›››

Co dělá ekolog

Ekolog, inspektor životního prostředí či environmentální pracovník ve své práci provádí specializovaný výzkum týkající se životního prostředí a ekologie.

Náplň práce

  • dohled na efektivní využívání zdrojů
  • dohled na dodržování zákonů a směrnic
  • spolupráce s kontrolními orgány
  • sběr, analýza a interpretace dat
  • výkon terénních aa laboratorních výzkumů
  • zkoumání vztahů organismů a životního prostředí

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří laboratorní zařízení, měřící technika, chemické látky, pracovní dokumentace, výpočetní technika a odborná literatura.

Osobnostní vlastnosti

Ekolog musí být člověk s komplexním myšlením a koncepčním přístupem. Mělo by se jednat o člověka pečlivého, samostatného a s komunikačními dovednostmi. Vyžadováno je vysokoškolské vzdělání magisterské či doktorské úrovně v oboru ekologie, biologie, mikrobiologie či biotechnologie.
‹‹‹Dělník

Ekolog

Obor: Zemědělství, lesnictví
Geodet›››
Související pracovní poziceBiologEkologBiologEkolog