Co dělá ekonom

Ekonom má na starost odborné činnosti v oblasti účetnictví, rozpočtování, financování a odměňování.

Náplň práce

  • příprava a kontrola účetních dokladů
  • příprava podkladů pro účetní uzávěrku
  • zajišťování odměňování zaměstnanců
  • vedení evidence
  • poskytování informací
  • vedení pokladny
  • dohled nad finančními toky
  • vypracování daňových přiznání
  • spolupráce se správcem daně
  • kontrola hospodaření

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Ekonom by měl být člověk se zájmem v oboru, pečlivý, schopný systematické práce, s matematickým a analytickým myšlením. Ekonom je většinou člověk se středoškolským či vysokoškolským vzděláním v oboru ekonomika a podnikání.