‹‹‹Endonokrinolog

Ergoterapeut

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Farmaceutický reprezentant›››

Co dělá ergoterapeut

Ergoterapeut je zdravotnický pracovník, který provádí ergoterapeutická vyšetření a stanovuje léčebné a pomocné postupy. Jeho cílem je dosažení pracovní a každodenní soběstačnosti pacientů s různým typem fyzického, psychického a mentálního postižení. Cílem i prostředkem léčby je aktivita nebo zaměstnání.

Náplň práce

  • péče o pacienty
  • sestavování plánů ergoterapie
  • návrh cvičebních metod
  • uplatňování relaxačních metod
  • uplatňování cvičebních metod, nacv ičování mobility
  • návrh činností a aktivit pro pacienty
  • konzultace s pacienty

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří lékařské nástroje, výpočetní technika a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Ergoterapeut schopný naslouchat a schopný empatie, musí být pečlivý a trpělivý, dále by měl mít analytické myšlení a kritický pohled. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským bakalářským vzděláním v oboru ergoterapie.
‹‹‹Endonokrinolog

Ergoterapeut

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Farmaceutický reprezentant›››