‹‹‹Průvodčí

Farmakovigilance

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Odborný asistent na VŠ›››

Co dělá farmakovigilance

Pracovník kontroly léčiv či farmakovigilanční hodnotitel ve své práci dohlíží na bezpečnost a účinnost léčiv, hodnotí přínosy a rizika, schvaluje distribuci přípravků.

Náplň práce

  • inspekce prodejců léčiv
  • inspekce lékáren a distributorů
  • dohled nad dodržováním legislativních požadavků
  • vedení dokumentace
  • zavádění regulačních opatření
  • spolupráce se studijními a výzkumnými centry
  • spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv
  • komunikace a konzultace s lékaři

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní a komunikační technika, dopravní prostředky, laboratorní zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Pracovník kontroly léčiv musí být samostatný člověk s analytickým myšlením a kritickým pohledem, empatický, schopný jednat s lidmi. Nejčastěji se jedná o člověka vysokoškolsky vzdělaného v oboru farmacie, medicína, biologie nebo chemie.
‹‹‹Průvodčí

Farmakovigilance

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Odborný asistent na VŠ›››