‹‹‹Externí/interní komunikace

Fotograf

Obor: Media, reklama, PR
Grafik›››

Co dělá fotograf

Fotograf, fotoreportér či umělecký fotograf ve své práci provádí fotografování, digitální snímání a zpracování obrazu, úpravu obrazu a výběr technických prostředků.

Náplň práce

  • příprava fotografických přístrojů
  • montáž a sestavování příslušenství
  • příprava fotografované scény
  • pořizování fotografií
  • vedení dokumentace, archivace a třídění
  • specializované fotografování
  • retušování obrazů, konečná úprava
  • komunikace se zákazníky
  • zpracování obrazu
  • snímání videozáznamu

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří fotoaparáty, osvětlovací technika, kamery. Dále pak výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Fotograf by měl být člověk s estetickým cítěním, zájmem o fotografování, trpělivostí, soustředěností a rychlou reakcí. Jedná se většinou o osobu se středním vzděláním uměleckého či technického směru.
‹‹‹Externí/interní komunikace

Fotograf

Obor: Media, reklama, PR
Grafik›››