‹‹‹Ekolog

Geodet

Obor: Zemědělství, lesnictví
Hrázný›››

Co dělá geodet

Geodet nebo zeměměřič ve své práci provádí odborné geodetické terénní práce a zpracovává jejich výsledky. Jeho práce je využita v souvislosti s tvorbou map a satelitních snímků.

Náplň práce

  • výpočty vzdáleností a kubatur
  • vedení dokumentace
  • určování bodových polí
  • zaměřování staveb a jiných objektů
  • umisťování měřických značek
  • topografické a geodetické práce
  • nivelační měření
  • zpracování geometrických katastrálních plánů
  • tvorba podkladů pro katastr nemovitostí

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří měřící technika, pracovní dokumentace, dopravní prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Geodet by měl být člověk spolehlivý, samostatný a pečlivý. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru geodézie a kartografie.
‹‹‹Ekolog

Geodet

Obor: Zemědělství, lesnictví
Hrázný›››