‹‹‹Genetik

Geolog

Obor: Věda a výzkum
Historik›››

Co dělá geolog

Geolog při výkonu svého povolání zkoumá složení zemské kůry, nerostů, hornin a řídí geologické práce.

Náplň práce

  • provádění geologických průzkumů
  • popis geologického území
  • zkoumání složení hornin
  • zkoumání geomagnetických polí
  • vyhotovování posudků
  • kontrola využití nerostného bohatství
  • poradenství v oblasti vrtů, těžebních a studničních prací
  • zpracování zpráv a dokumentace
  • dohled nad geologickými pracemi

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří laboratorní, vrtná a měřící technika, pracovní dokumentace, mapy, dopravní prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Geolog by měl být člověk spolehlivý, systematický samostatný a pečlivý. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru geodézie a kartografie.
‹‹‹Genetik

Geolog

Obor: Věda a výzkum
Historik›››