‹‹‹Geolog

Historik

Obor: Věda a výzkum
Hydrolog›››

Co dělá historik

Historik se ve své práci zaměřuje na zkoumání dějin, vývoj lidské společnosti a hledáním souvislostí.

Náplň práce

  • zkoumání historických pramenů
  • interpretace historických pramenů
  • logické uspořádávání poznatků
  • chronologické řazení
  • hledání historických příčin a souvislostí

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří odborná literatura, historické zdroje (knihy, filmy, rodokmeny, erby, archeologické nálezy), běžné kancelářské prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Historik by měl být člověk s analytickým a systematickým myšlením, dobrou pamětí, pečlivý, samostatný a schopný vidět věci v kontextu. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským magisterským vzděláním na filozofické nebo pedagogické fakultě.
‹‹‹Geolog

Historik

Obor: Věda a výzkum
Hydrolog›››