Co dělá hutník

Hutník či ocelář ve své práci provádí činnosti související s výrobou a odléváním kovů.

Náplň práce

  • příprava a zpracování vstupních surovin
  • vedení dokumentace
  • příprava taveniny
  • přelévání kovu
  • lití a odlévání kovu
  • čištění a údržba technického vybavení
  • obsluha dopravníků, zásobníků a drtičů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří vysoké pece, třídící a drtící zařízení, dopravníky, konvertory.

Osobnostní vlastnosti

Hutník by měl být tělesně zdatný, spolehlivý, schopný rychlé reakce a schopný týmové práce.