‹‹‹Archivář

Inspektor ve školství

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Knihovník›››

Co dělá inspektor ve školství

Školní inspektor či kontrolor školní inspekce ve své práci kontroluje úroveň vzdělávání a výchovy ve školách a školních zařízeních.

Náplň práce

  • provádění hospitací ve vyučovacích hodinách
  • ověřování vědomostí žáků
  • konzultace s učiteli a řediteli či jinými vedoucími pracovníky
  • prošetřování stížností
  • kontrola bezpečnostních a hygienických norem (BOZP)
  • komunikace se státními orgány
  • ukládání pokynů a doporučení

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří dopravní prostředky, komunikační a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Školní inspektor musí být člověk pečlivý, s kritickým pohledem, samostatný a komunikativní. Většinou se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v oboru pedagogika.
‹‹‹Archivář

Inspektor ve školství

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Knihovník›››