‹‹‹Kameník

Kameraman

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Kamnář›››

Co dělá kameraman

Kameraman při své práci obsluhuje kamerová zařízení a pořizuje obrazový záznam.

Náplň práce

  • snímání televizních pořadů
  • určování koncepce filmových záběrů
  • příprava scény
  • vyhledávání vhodných záběrů a umístění
  • konzultace s režisérem

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří kamery, osvětlovací technika, jeřáby, pohyblivé stoly a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Kameraman by měl být člověk s estetickým cítěním, zájmem o film, trpělivostí, soustředěností a rychlou reakcí. Jedná se většinou o osobu se středním nebo vysokoškolským vzděláním uměleckého či technického směru.
‹‹‹Kameník

Kameraman

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Kamnář›››