‹‹‹Plavčík

Kastelán

Obor: Kulturní a sportovní služby
Kastelán›››

Co dělá kastelán

Správce památkových objektů či kastelán zajišťuje provoz a správu památkových objektů.

Náplň práce

  • kontrola stavu objektu (hrad, zámek, historická průmyslová či obytná budova)
  • organizace návštěvnického provozu
  • kontrola realizace rekonstrukcí a obnov
  • interpretace nálezů a poznatků
  • komunikace se státními orgány
  • vedení dokumentace
  • vedení agendy dotací na obnovu památek
  • předkládání návrhů za účelem finanční podpory památek

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří komunikační prostředky, odborná literatury, běžné kancelářské prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Kastelán by měl být člověk pečlivý, samostatný, zodpovědný s komunikačními a organizačními schopnostmi. Často se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním na fakultě humanitních věd, filozofické fakultě nebo pedagogické fakultě.
‹‹‹Plavčík

Kastelán

Obor: Kulturní a sportovní služby
Kastelán›››