‹‹‹Kontrolor v dopravě

Kontrolor v dřevozpracujícím průmyslu

Obor: Kvalita a kontrola jakosti
Kontrolor v kožedělném průmyslu›››

Co dělá kontrolor v dřevozpracujícím průmyslu

Kontrolor při výkonu své práce provádí kontrolní akce, zkoumá efektivitu procesů, kontroluje kvalitu, ověřuje funkčnost.

Náplň práce

  • příprava podkladů pro kontrolní činnost
  • provádění kontrolních činností
  • zpracovávání protokolů
  • návrh závěrů z kontrolních akcí
  • vypracování plánů kontroly
  • vedení evidence

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří dopravní prostředky, komunikační a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Kontrolor by měl být pečlivý, komunikativní a s kritickým pohledem.
‹‹‹Kontrolor v dopravě

Kontrolor v dřevozpracujícím průmyslu

Obor: Kvalita a kontrola jakosti
Kontrolor v kožedělném průmyslu›››