‹‹‹IT konzultant

Konzultant is

Obor: IT - vývoj aplikací a systémů
Programátor›››

Co dělá konzultant is

Analytik IS/IT, projektant IT či konzultant IS zkoumá procesy v organizaci a potřeby jednotlivých oddělení, zaměstnanců i klientů. Své poznatky využívá za účelem navržení efektivnějšího běhu informačního systému firmy nebo za účelem návrhu nového informačního systému pro zákazníka.

Náplň práce

  • analýza procesů organizace
  • zkoumání požadavků
  • vedení procesní, uživatelské a technické dokumentace
  • formulace datových struktur
  • abstrakce procesů
  • návrh diagramů
  • specifikování testů
  • specifikování požadovaného SW/HW

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Analytik musí být člověk schopný velkého nadhledu nad problémem, se silným analytickým a logickým myšlením. Analytik musí být schopný podchytit jednotlivé součásti informačního systému organizace, určit jejich důležitost a obecně je definovat. Mělo by se jednat o pečlivou a zodpovědnou osobu s tvůrčím přístupem a dobrými argumentačními dovednostmi. a Většinou se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním.
‹‹‹IT konzultant

Konzultant is

Obor: IT - vývoj aplikací a systémů
Programátor›››