Co dělá korektor

Korektor upravuje texty z hlediska jazykové gramatické a stylistické správnosti. Může se spolupodílet na překladech a vytváření odborných vědeckých textů.

Náplň práce

  • provádění oprav textu z hlediska jazykové správnosti
  • porovnávání předložených textů
  • úpravy textu po věcné i stylistické práce
  • spolupráce a konzultace s autory
  • spolupráce s redaktory
  • spolupráce při tvorbě nových termínů

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří kancelářské pomůcky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Copywriter by měl být člověk kreativní, samostatný, tvůrčí a aktivní, který se umí písemně vyjadřovat, dokonale ovládá jazyk a dokáže předat informace a své vědomosti či znalosti. Jedná se většinou o člověka s vzděláním v oboru publicistika, filologie nebo knihovnictví a informatika.