‹‹‹Kurátor

Laborant

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Logoped›››

Co dělá laborant

Laborant při výkonu svého povolání provádí specializovaná laboratorní vyšetření, odebírá a analyzuje vzorky.

Náplň práce

  • odběr vzorků
  • odměřování a ředění látek
  • stanovování koncentrace a dalších vlastností vzorků
  • provádění rozborů
  • provádění zkoušek
  • identifikace neznámých látek
  • vyhodnocování výsledků a návrh nových vědeckých postupů
  • studium odborných podkladů a literatury

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří laboratorní zařízení, měřící systémy, chemické látky, mikroskopy, stroje, pracovní dokumentace, výpočetní technika a odborná literatura.

Osobnostní vlastnosti

Laborant musí být člověk soustředěný, pečlivý, s komplexním a technickým myšlením. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v oboru souvisejícím s chemií či lékařstvím.
‹‹‹Kurátor

Laborant

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Logoped›››