‹‹‹Laborant

Lesník

Obor: Zemědělství, lesnictví
Mechanik›››

Co dělá lesník

Lesník, polesný, revírník či hajný ve svém povolání řídí práce související s údržbou a dohledem nad svěřenou částí lesů. Může řídit i lesnické hospodaření a těžební práce.

Náplň práce

  • tvorba plánů prací
  • zjišťování a hlášení výskytu škůdců
  • sčítání a evidence stavu zvěře
  • zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří
  • výběr stromů pro těžbu dřeva
  • předávání vytěženého dřeva
  • řízení pěstební činnosti a lesních školek

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří dopravní prostředky, výpočetní technika a kancelářské potřeby.

Osobnostní vlastnosti

Lesník by měl mít kladný vztah k přírodě, fyzickou zdatnost a vzdělání v oboru lesnictví. Mělo by se jednat o člověka spolehlivého, zodpovědného a samostatného.
‹‹‹Laborant

Lesník

Obor: Zemědělství, lesnictví
Mechanik›››
Související pracovní poziceHajnýLesník