‹‹‹Logistik

Manažer dopravy

Obor: Doprava, transport, logistika
Mechanik›››

Co dělá manažer dopravy

Logistik, Logistics Manager, manažer logistiky či manažer dopravy má ve své práci za úkol optimalizaci dopravy a toku materiálu a optimalizaci skladování.

Náplň práce

  • stanovení harmonogramu pro dopravní a manipulační prostředky
  • návrh vhodných manipulačních prostředků
  • návrh optimální dopravy
  • vyhodnocování efektivnosti skladování
  • návrh na úpravu skladování a zajištění optimálního skladování
  • spolupráce při tvorbě plánu výroby
  • vedení evidence a dokumentace
  • návrh výrobní a distribuční strategie
  • komunikace s dodavateli a zákazníky
  • spolupráce na zavádění nových procesů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a komunikační prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Logistik by měl být člověk schopný analytického myšlení a kritického pohledu. Dále by se mělo jednat o člověka důkladného a samostatného. Často se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru skladové hospodářství, ekonomika a podnikání nebo v jiném oboru.
‹‹‹Logistik

Manažer dopravy

Obor: Doprava, transport, logistika
Mechanik›››