‹‹‹Laborant

Matematik

Obor: Věda a výzkum
Meteorolog›››

Co dělá matematik

Matematik je vysoce specializovaný pracovník, který studuje a zkoumá matematické obory, zkoumá kvantitu, strukturu a prostor ve vysoce teoretické a abstraktní rovině. Přináší nové poznatky, které jsou často využívány inženýry a vědci.

Náplň práce

  • zkoumání matematických zákonitostí a principů
  • návrh nových řešení technických problémů
  • prezentace a publikace nových poznatků
  • formulování matematických důkazů a matematických vět
  • aplikace matematické statistiky a modelování dat
  • spolupráce s inženýry a školení

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, odborná literatura, kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Matematik musí být člověk s velmi silným analytickým komplexním myšlením. Mělo by se jednat o člověka pečlivého, schopného odhalovat informace a souvislosti, s kritickým pohledem. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním magisterské či doktorské úrovně na matematicko-fyzikální nebo přírodovědecké fakultě.
‹‹‹Laborant

Matematik

Obor: Věda a výzkum
Meteorolog›››