‹‹‹Kurátor

Matrikář

Obor: Státní a veřejná správa
Nevýdělečná činnost/Charita›››

Co dělá matrikář

Matrikář, pracovník matričního odboru či pracovník odboru vnitřních věcí ve své práci zajišťuje správu dokladů a potvrzení souvisejících se vztahem občana ke státu.

Náplň práce

  • zajišťování chodu matriky
  • pořádání katalogů
  • revize matričních dat
  • komunikace s návštěvníky a zákazníky
  • vedení matričních knih
  • poskytování dokladů a výpisů
  • sepisování zápisů
  • zajišťování uzavírání sňatků
  • vyhledávání a poskytování informací
  • vedení agendy uživatelů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a kancelářské či administrativní pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Matrikář musí být člověk pečlivý, samostatný s organizačními schopnostmi a analytickým myšlením. Mělo by se jednat o komunikativního a empatického člověka. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v ekonomického nebo právnického zaměření.
‹‹‹Kurátor

Matrikář

Obor: Státní a veřejná správa
Nevýdělečná činnost/Charita›››