‹‹‹Mechanik

Mechanizátor

Obor: Zemědělství, lesnictví
Pomocný dělník›››

Co dělá mechanizátor

Mechanizátor výroby, zemědělský mechanizátor či lesní mechanizátor ve své práci zajišťuje provoz a obsluhu strojů používaných ve strojírenské či zemědělské výrobě.

Náplň práce

  • zajištění obsluhy strojů a zařízení
  • čištění strojů a zařízení
  • údržba a základní servis strojů
  • kontrola strojů a vedení evidence
  • odpovědnost za materiál, jeho skladování a dopravu
  • úklid a správa pracoviště či veřejných prostranství

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výrobní stroje, dopravní prostředky, ruční nářadí.

Osobnostní vlastnosti

Mechanizátor by měl být člověk spolehlivý, zodpovědný, s aktivním přístupem. Mělo by se jednat o člověka tělesně zdatného s technických myšlením. Často se jedná o člověka se středoškolským vzděláním s výučním listem v oboru mechanizace a služby nebo v oboru lesní mechanizátor.
‹‹‹Mechanik

Mechanizátor

Obor: Zemědělství, lesnictví
Pomocný dělník›››