Co dělá meteorolog

Meteorolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí meteorologické a klimatologické měření.

Náplň práce

  • provádění meteorologických pozorování a měření
  • vedení dokumentací
  • zpracování předpovědí a informací o současném stavu počasí
  • poskytování odborných informací
  • zpracování vstupních podkladů
  • obsluha meteorologické stanice
  • zpracování map a jiných datových souborů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří měřící a výpočetní technika, kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Meteorolog musí být člověk s analytickým myšlením, který je samostatný a pečlivý. Nejčastěji se jedná o člověka s vzděláním v oboru meteorologie, klimatologie nebo obecná fyzika.