‹‹‹Moderátor

Nápověda

Obor: Kulturní a sportovní služby
Osvětlovač›››

Co dělá nápověda

Nápověda či nápověda v divadle má na starost sledování textů a napovídání účinkujícím v divadle či při jiných představeních.

Náplň práce

  • úprava textů dle pokynů režiséra
  • napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních
  • spolupráce s inspicientem
  • administrativní úpravy či přepis textů
  • rozbor výkonu herců

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří textové podklady a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Nápověda by měl být zodpovědný a spolehlivý člověk s komunikativními schopnostmi, dobrou pamětí.
‹‹‹Moderátor

Nápověda

Obor: Kulturní a sportovní služby
Osvětlovač›››