‹‹‹Matrikář

Notář

Obor: Justice, právo, legislativa
Odborný asistent v legislativě›››

Co dělá notář

Notář či notářský koncipient má ve své práce na starost zpracování veřejných dokumentů o právních úkonech, ověřování skutečností a listin.

Náplň práce

  • ověřování platnosti podpisů na dokumentech
  • přijímání přísah
  • příjem závěti, předmětů, cenných papírů či finančních obnosů do notářské úschovy
  • správa majetku a zastupování majitele
  • řízení majetkového konkurzu
  • dílčí úkony notářské či advokátní činnosti
  • vyřizování administrativy a telefonátů
  • spolupráce se státními orgány
  • osvědčování právních skutečností

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, veřejné adresáře informací, telefon a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Notář by měl být člověk spolehlivý, pečlivý, samostatný, zodpovědný a komunikativní. Jedná se o člověka s vysokoškolským vzděláním právnického směru.
‹‹‹Matrikář

Notář

Obor: Justice, právo, legislativa
Odborný asistent v legislativě›››