‹‹‹Farmakovigilance

Odborný asistent na vŠ

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Kaskadér›››

Co dělá odborný asistent na vŠ

Odborný asistent na vysoké škole je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává studenty a absolventy vysokých škol, spolupracuje s profesory a docenty při výuce předmětů. Jedná se o základní pedagogickou hodnost na vysoké škole.

Náplň práce

 • vzdělávání a výklad látky
 • vedení přednášek a cvičení
 • příprava studijních plánů a oborů
 • komunikace a konzultace se studenty
 • motivace žáků k vzdělávání a studiu
 • příprava a zadávání úkolů, cvičení
 • vedení administrativy a evidence
 • vedení seminárních, diplomových a disertačních prací
 • publikační činnost
 • hodnocení úrovně znalostí žáků
 • studium nových poznatků v daném oboru a v pedagogice

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří obrazová a zvuková technika, výpočetní technika a běžné kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Odborný asistent musí být člověk aktivní, tvůrčí, trpělivý, schopný naslouchat a schopný motivovat druhé. Dále by se mělo jednat o člověka zodpovědného a komunikativního. Jedná se o člověka s vysokoškolským magisterským nebo doktorským vzděláním.
‹‹‹Farmakovigilance

Odborný asistent na vŠ

Obor: Školství, výuka, vzdělání
Kaskadér›››