Co dělá odhadce

Odhadce majetku, soudní znalec či Valuation Specialist se ve zaměřuje na posuzování hodnoty předmětů ze své specializované oblasti (nemovitosti, starožitnosti, umělecká díla, strojírenství a další).

Náplň práce

  • odborné posuzování ceny předmětu
  • studium předpisů, zákonů a vyhlášek
  • analýza cenového vývoje
  • posouzení celkového stavu předmětu
  • vedení evidence

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, dopravní prostředky, telefon a další zařízení.

Osobnostní vlastnosti

Odhadce by měl být člověk spolehlivý, s kritickým pohledem, analytickým a matematickým myšlením, schopný jednat s lidmi.