‹‹‹Náměstek

Památkář

Obor: Státní a veřejná správa
Policista›››

Co dělá památkář

Památkář či pracovník památkové péče se specializuje na průzkumy historických památek.

Náplň práce

  • provádění průzkumu stavebně historických památek
  • dokumentace průzkumů
  • ochrana památkového fondu
  • kontrola realizace rekonstrukcí a obnov
  • interpretace nálezů a poznatků
  • logické uspořádávání poznatků
  • komunikace se státními orgány
  • vedení dokumentace
  • vedení agendy dotací na obnovu památek
  • předkládání návrhů za účelem finanční podpory památek

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří odborná literatura, historické zdroje (knihy, filmy, rodokmeny, erby, archeologické nálezy), běžné kancelářské prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Památkář by měl být člověk s analytickým myšlením, dobrou pamětí, pečlivý, samostatný a schopný vidět věci v kontextu. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním na fakultě humanitních věd, filozofické fakultě nebo pedagogické fakultě.
‹‹‹Náměstek

Památkář

Obor: Státní a veřejná správa
Policista›››