‹‹‹Památkář

Policista

Obor: Státní a veřejná správa
Pracovník charity›››

Co dělá policista

Policista, policejní důstojník nebo strážník zajišťuje dodržování veřejného pořádku a zákonů.

Náplň práce

  • dohled nad dodržováním zákona a místních vyhlášek
  • spolupráce s obecními úřady
  • policejní zásah v případě spáchání přestupku nebo trestného činu
  • pokutování přestupků (dopravní přestupky, výtržnosti)
  • zajišťování svědků
  • prokazování totožnosti a předvádění podezřelých osob
  • odnímání nezákonně držených věcí či zbraní
  • vedení záznamů o průběhu služby
  • poskytování pomoci a rad turistům či občanům v nesnázích

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří dopravní prostředky, komunikační prostředky, administrativní pomůcky, donucovací prostředky včetně služební zbraně.

Osobnostní vlastnosti

Strážník musí být člověk spolehlivý, zodpovědný, ukázněný, psychicky vyrovnaný, tělesně zdatný, schopný jednání s lidmi, rychlého rozhodování a zvládání krizových situací.
‹‹‹Památkář

Policista

Obor: Státní a veřejná správa
Pracovník charity›››