Co dělá porybný

Porybný ve své práci zajišťuje chov a výlov ryb v rybnících na svěřeném území.

Náplň práce

  • plánování výsadby ryb a vodních ptáků
  • organizace krmení a výlovu
  • sledování zdravotního stavu ryb
  • zjišťování a hlášení početního stavu ryb
  • dohled nad třením ryb
  • dohled nad rybáři
  • kontrola rybářů a platnosti rybářského lístku
  • vedení evidence

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří dopravní prostředky, kancelářské potřeby, komunikační a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Porybný by měl mít kladný vztah k přírodě, fyzickou zdatnost. Mělo by se jednat o člověka spolehlivého, zodpovědného a samostatného.