‹‹‹Památkář

Pracovník audiovize

Obor: Tvůrčí práce, design a umění
Procesní inženýr›››

Co dělá pracovník audiovize

Pracovník audiovize či audiovizuální technik vykonává umělecké a technické podpůrné činnosti při tvorbě filmu nebo pořadu.

Náplň práce

  • spolupráce s režisérem
  • dílčí činnosti při kompletování filmu
  • zpracování grafických částí pořadu
  • výběr zvukové stránky díla
  • sladění obrazu a zvuku ve filmu
  • výběr vhodných trikových přechodů
  • spolupráce na dekoracích a tvorbě scény
  • konturování záběrů

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří komunikační prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Pracovník audiovize by měl být člověk s estetickým a technickým cítěním, který je kreativní, pečlivý, tvůrčí a má zájem o film. Jedná se většinou o osobu se středním vzděláním v oboru jakým je například multimediální tvorba, grafický design, scénická a výstavní tvorba nebo v jiném technickém či uměleckém oboru.
‹‹‹Památkář

Pracovník audiovize

Obor: Tvůrčí práce, design a umění
Procesní inženýr›››