‹‹‹Pracovník charity

Pracovník hasičského sboru

Obor: Státní a veřejná správa
Pracovník ostrahy›››

Co dělá pracovník hasičského sboru

Hasič či člen hasičského záchranného sboru ve svém povolání provádí hasební, záchranné a protipožární práce. Svou práci vykonává především při mimořádných událostech a živelních pohromách.

Náplň práce

  • zachraňování osob, zvířat a majetku
  • vyprošťování osob při dopravních nehodách
  • technické zásahy při úniku nebezpečných látek
  • řízení podřízených v jednotce při zásahu
  • obsluha protipožárních zařízení a techniky

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří hasící prostředky, dýchací přístroje, žebříky, stříkačky, vysokozdvižné plošiny, cisterny, vyprošťovací nůžky, výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Hasič musí být člověk spolehlivý, ukázněný, tělesně zdatný a obratný, schopný zvládat stres a krizové situace. Dále je důležitá schopnost rychlé reakce a rychlého rozhodování.
‹‹‹Pracovník charity

Pracovník hasičského sboru

Obor: Státní a veřejná správa
Pracovník ostrahy›››