Co dělá přírodovědec

Přírodovědec je vysoce kvalifikovaný vědecký pracovník, který se zaměřuje na studium přírodních věd.

Náplň práce

  • zkoumání přírodovědných dějů a zákonů
  • provádění terénního výzkumu
  • vypracovávání vědeckých zpráv a analýz
  • odborná publikační činnost
  • samostatné vedení výzkumu

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří laboratorní zařízení, měřící technika, vzorky pro výzkum, pracovní dokumentace, výpočetní technika a odborná literatura.

Osobnostní vlastnosti

Přírodovědec musí být člověk s silným analytickým myšlením a koncepčním přístupem. Mělo by se jednat o člověka samostatného a pečlivého. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v některém přírodovědném oboru.