‹‹‹Pracovník audiovize

Produkční

Obor: Kulturní a sportovní služby
Promítač›››

Co dělá produkční

Produkční je pracovník, který má ve svém zaměstnaní na starost přípravu a organizování veřejných akcí, výstav a jiných společenských událostí.

Náplň práce

  • organizace koncertů, výstav, kulturních akcí
  • zabezpečení a tvorba obsahu akce
  • zajištění prostor pro akci
  • příprava podkladů pro akci
  • jednání s vystupujícími
  • administrativní zabezpečení akce
  • návrh rozpočtu akce
  • propagace akce
  • uzavírání smluv a dohod týkajících se akce
  • dohled na průběh akce

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, dopravní a komunikační prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Produkční by měl mít komplexní myšlení, organizační a komunikační schopnosti. Měl by to být člověk kreativní, schopný týmové práce, flexibilní a schopný zvládat zátěžové situace. Často se jedná o člověka se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru ekonomika a management, podnikání nebo administrativa.
‹‹‹Pracovník audiovize

Produkční

Obor: Kulturní a sportovní služby
Promítač›››