‹‹‹Programme manager

Project manager organizačně-ekonomický

Obor: Management
Provozní ředitel/manažer›››

Co dělá project manager organizačně-ekonomický

Projektový manažer či Project Manager ve své práci strategicky řídí projekty a programy a jejich efektivitu.

Náplň práce

  • řízení zákaznických požadavků
  • řízení projektů a vývoje
  • sestavování plánu výroby či vývoje
  • komunikace a jednání se zákazníky
  • sledování nákladů
  • jednání se zákazníky
  • aplikace moderních metod
  • návrh nápravných zařízení
  • analýza efektivity vývoje
  • školení a motivace zaměstnanců

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, telefon a administrativní prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Projektový manažer by měl být člověk s organizačním a technickým myšlením, který je flexibilní, schopný týmové práce a schopný zvládat zátěžové situace. Jedná se o člověka, který má silné organizační a komunikační dovednosti. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v oboru management, ekonomie, bankovnictví, informatika nebo v jiném oboru.
‹‹‹Programme manager

Project manager organizačně-ekonomický

Obor: Management
Provozní ředitel/manažer›››