‹‹‹Project manager

Projektant ve výrobě

Obor: Výroba
Průmyslový design›››

Co dělá projektant ve výrobě

Projektant je odborný pracovník, který má ve své práci na starost návrhy a projekty elektrotechnického, energetického nebo stavebního rázu.

Náplň práce

  • spolupráce s dodavateli
  • řízení projektové dokumentace
  • spolupráce s hlavním inženýrem
  • technické vypracovávání projektů a investičních záměrů
  • kontrola projektové dokumentace
  • spolupráce se stavbyvedoucím
  • řízení přípravy výstavby

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, komunikační a dopravní prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Projektant by měl být člověk s technickým myšlením a prostorovou představivostí, pečlivý, soustředěný, schopný systematické a týmové práce. Nejčastěji se jedná o člověka s vysokoškolským vzděláním v oboru architektura nebo stavebnictví.
‹‹‹Project manager

Projektant ve výrobě

Obor: Výroba
Průmyslový design›››