Co dělá průzkum trhu

Pracovník v oboru průzkum trhu či tazatel ve své práci sbírá data prostřednictvím přímého oslovování respondentů.

Náplň práce

  • osobní dotazování respondentů
  • telefonické dotazování respondentů
  • vyplňování dotazníků
  • zadávání dat do počítače a databáze
  • tvorba či úprava dotazníků

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří dopravní a komunikační prostředky, výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Pracovník v oboru průzkum trhu by měl být člověk komunikativní, schopný jednat s lidmi, empatický, trpělivý, důsledný a samostatný, s reprezentativním vystupováním.