‹‹‹Product Manager

Psychiatr

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Psycholog›››

Co dělá psychiatr

Psychiatr je vysoce kvalifikovaný lékař, který se specializuje na nemoci mozku, které se projevují v poruchách lidské psychiky.

Náplň práce

  • poskytování odborné pomoci
  • provádění psychiatrických vyšetření
  • diagnostické vyhodnocování
  • předepisování léků
  • léčba duševních chorob
  • spolupráce s lékaři jiných oborů a s psychology
  • studium odborných podkladů a sebevzdělávání

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, lékařské pomůcky a běžné kancelářské prostředky.

Osobnostní vlastnosti

Psychiatr musí být člověk s kritickým a analytickým myšlením, zodpovědný, schopný naslouchat a zvládat zátěžové situace. Jedná se o člověka s vysokoškolským magisterským vzděláním v oboru psychiatrie.
‹‹‹Product Manager

Psychiatr

Obor: Zdravotnictví, farmacie
Psycholog›››