Co dělá půdoznalec

Půdoznalec či pedolog se ve své práci zabývá výzkumem půdy a měřením jejích vlastností.

Náplň práce

  • odběr vzorků půdy
  • vedení dokumentace
  • spolupráce s geodetem
  • tvorba podkladů pro katastr nemovitostí
  • komunikace s zemědělci a formulace doporučení
  • určování možného hospodářského využití půdy
  • návrh postupů pro zvyšování kvality půdy
  • zaměřování staveb a jiných objektů
  • výpočty vzdáleností

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří nástroje pro měření a odběr, dopravní prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Půdoznalec by měl být člověk spolehlivý, samostatný a pečlivý. Nejčastěji se jedná o člověka se středoškolským vzděláním v oboru geodézie a kartografie.