‹‹‹Přijímací technik

Recepční

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Ředitel/manažer hotelu›››

Co dělá recepční

Pracovník front office, Front Office Manager či recepční má ve své práci na starost zajišťování prvotního kontaktu hosta s firmou, hotelem či jinou organizací.

Náplň práce

  • vyřizování administrativních úkonů
  • přijímání hostů a podávání rad
  • vyřizování stížností a přání
  • péče o návštěvy
  • přepojování hovorů a ohlašování hostů
  • doplňkový prodej

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a administrativní pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Front Office Manager musí být člověk s komunikativními vlastnostmi a reprezentativním vystupováním. Mělo by se jednat o člověka pečlivého, spolehlivého, s dobrým písemným i ústním vyjadřováním. Jedná se často o člověka se středním vzděláním v oboru administrativa či ekonomie.
‹‹‹Přijímací technik

Recepční

Obor: Služby, osobní služby, au pair
Ředitel/manažer hotelu›››