‹‹‹Průmyslový design

Redaktor, publicista, novinář

Obor: Media, reklama, PR
Skenerista/Osvitář›››

Co dělá redaktor, publicista, novinář

Redaktor, novinář či publicista ve své práci připravuje zprávy, články a reportáže, zajišťuje komentáře a rozhovory.

Náplň práce

  • příprava podkladů pro publikaci
  • redigování dodaných materiálů
  • analýza a zpracování získaných informací
  • spolupráce s grafikem a editorem
  • sepisování úvodníků
  • ověřování zdrojů informací
  • vyhledávání a posuzování témat ke zpracování

Pracovní nástroje

Do pracovních prostředků patří výpočetní technika, záznamové prostředky (diktafon, mikrofon), komunikační prostředky a běžné kancelářské pomůcky.

Osobnostní vlastnosti

Redaktor by měl být člověk s výborným psaným projevem a kritickým pohledem, tvůrčí, schopný objevovat souvislosti, improvizovat a zvládat krizové situace. Nejčastěji se jedná o člověka s vzděláním v oboru žurnalistika, masová komunikace
‹‹‹Průmyslový design

Redaktor, publicista, novinář

Obor: Media, reklama, PR
Skenerista/Osvitář›››