‹‹‹Promítač

Rekvizitář

Obor: Kulturní a sportovní služby
Stavěč dekorací›››

Co dělá rekvizitář

Rekvizitář ve své práci zajišťuje úpravu, funkcionalitu a aranžování rekvizit a dekorací na scéně při divadelním představení, tvorbě filmu či jiného pořadu

Náplň práce

  • spolupráce s režisérem
  • výběr vhodných rekvizit či dekorací
  • nákup rekvizit, dekorací a potřebných materiálů
  • provádění údržby a oprav rekvizit a dekorací
  • spolupráce s výtvarníkem filmu
  • konstrukce a dekonstrukce scén

Pracovní nástroje

Mezi pracovní prostředky patří rekvizity, komunikační prostředky a výpočetní technika.

Osobnostní vlastnosti

Rekvizitář by měl být člověk s technickým a estetickým cítěním, který je pečlivý, spolehlivý a má zájem o film. Jedná se často o osobu se středním vzděláním v oboru multimediální tvorba, grafický design, scénická a výstavní tvorba nebo v jiném technickém či uměleckém oboru.
‹‹‹Promítač

Rekvizitář

Obor: Kulturní a sportovní služby
Stavěč dekorací›››